Programmēšana iesācējiem kādā no valodām

ScratchCodeC++JavaArduino
Python

Programmēšanas kursi skolotājiem

Kursu "Programmēšana sākumskolā" 3. moduļa dalībniekiem līdz nākamajai nodarbībai jāveic šāds uzdevums:
Jāizdomā olimpiādes līmeņa uzdevums Scratch programmēšanas valodā. Jāsagatavo uzdevuma apraksts (kas skolēnam jāizdara), jāsagatavo vērtēšanas kritēriji, jāsagatavo risinājuma piemērs (.sb2 failā).